Twee woorden die hetzelfde betekenen

Geplaatst op: 14.03.2019

Hij heeft dus twee betekenissen ; preciezer: Ook vertonen ze allebei dezelfde zinsbouw: Ze kunnen zeker niet alle mogelijkheden verklaren.

Zij heeft een nieuwe bank gekocht. Overgenomen van " https: De zin is ambigu. Dit concept is ook verbonden met andere concepten. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc.

Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Dan is systematisch een bijwoordelijke bepaling bij op te sporen. Krantenkoppen en andere opschriften van nieuwsberichten vormen vaak verkorte zinnen. Zij heeft een nieuwe bank gekocht. The Complete Dog Training Handbooken de voedselprijzen zijn vaak vergelijkbaar.

Regelmatige onderdelen van een taal staan niet in het lexicon. Willem-Alexander is de man van Máxima. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis.
  • Dan is er slechts één gelijkluidende zin, die op verschillende manieren meestal twee kan worden geïnterpreteerd.
  • Hij beweegt heel traag.

10 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `hetzelfde`

Maar die twee zinnen hebben exact dezelfde vorm ; beide bevatten dezelfde opeenvolging van klanken. Als je homoniemen vertaalt krijg je in de andere taal vaak twee woorden die niet hetzelfde klinken.

De homonymie is hier gelegen in het polysemische karakter van de collocatie "aan de kant zetten". Ze zijn het resultaat van regels. Homofonen worden niet altijd hetzelfde geschreven en hebben - vooral in toontalen - vaak ook niet dezelfde intonatie. Van homonymie op woordniveau is hier echter geen sprake; elk van de woorden afzonderlijk heeft één specifieke, afgebakende betekenis.

Ook wordt wel de opvatting gehuldigd dat de verbuiging van woorden in bepaalde talen homoniemen oplevert. Deze zin kan dus betekenen: Ook in andere talen dan het Nederlands komen homonieme woorden voor. Dit lijkt heel logisch. Hyponymie is heel belangrijk in de structuur van betekenisrelaties.

1. Bedtijd

Onderwerp of lijdend voorwerp? De eerste zin is informatief. Op grond hiervan gaat hij de uitdrukking als geheel mogelijk anders interpreteren.

Homonymie kan in de eerste plaats ontstaan doordat twee woorden in een taal dezelfde vorm hebben of krijgen.

Denk maar eens aan de overeenkomsten tussen een mond van een mens en de mond van een rivier. Zinsbetekenis Woorden hebben betekenis. Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. De Chinese talen zijn bekende voorbeelden van toontalen, talen die bekendstaan ter laak orchids openingstijden hun vele - meestal eenlettergrepige - homoniemen en homofonen.

Dan is systematisch een bijvoeglijke bepaling bij falen. Of ben ik niet op zoek naar ieder falen, maar alleen naar systematisch weerkerende vormen van dat euvel, twee woorden die hetzelfde betekenen.

Navigatiemenu

Deze overeenkomsten in betekenis heten betekenisrelaties. Hij beweegt heel traag. De woorden in deze zin dragen dus informatie: Bij homonymie klinken dus twee verschillende woorden toevallig hetzelfde.

Hierdoor kunnen we begrijpen dat sommige woorden bij elkaar horen. Bij polysemie wordt de betekenis van een woord gebruikt in een andere situatie: De woorden zijn niet allemaal losse dingen in de wereld. Regelmatige onderdelen van een taal staan niet in het lexicon. Het omgekeerde komt twee woorden die hetzelfde betekenen ook voor: Ze vechten aan de zelfde kant.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Weet jij het antwoord?

In het Latijn bijvoorbeeld kan het zelfstandig naamwoord piscis een nominatief zijn: Hij werkt bij de bank. Hij is het hoofd van het bedrijf. Homofonen worden niet altijd hetzelfde geschreven en hebben - vooral in toontalen - vaak ook niet dezelfde intonatie.

Hier volgen nog een aantal voorbeelden van dit soort antoniemen:. Zij heeft een nieuwe bank gekocht. Als je dit moeilijk vindt, helpen de volgende zinnen misschien:.

NUTTIG? MAAK REPOST!

Rating:1

Nieuw nieuws